Co jsme udělali

 

V roce 2017…

Ubytování (v přípravě i nadále), Kolaudace kotelny, revize požární bezpečnosti a únikových cest, zřízení kovářské dílny,                                                         rozšíření vjezdu do hlavní haly a zprovoznění další nádrže na dešťovou vodu

 • V roce 2016…

  • zateplení střech foukanou izolací na východní čási budovy
  • oprava střechy
  • zavedení plynu pro celý areál
  • realizace kotelny a vytápění východní části budovy
  • realizace nové přípojky vody a kanalizace pro západní část budovy
  • realizace stoupaček přes všechny patra v západní části
  • realizace nového vjezdu (prosklená vrata) do budovy ze západu (do sila)
  • kompletní rekonstrukce velkého sálu na půdě (výmalba, sociální zařízení, bar)
  • rekonstrukce místnosti pro skupinové ubytování (8 osob) ubytování s kuchyňkou a hygienickým společným zázemím
  • obnovení zazděných otvorů hlavního vchodu a okna ve velkém sále
  • obnovení zazděného okenního otvou z chodby v 1.patře do Muzea Raleigh
  • webové stránky továrny
  • nová brožura o továrně CZ/E
 • V roce 2015…

  • rekonstrukce 200 metrů čtverečních střechy
  • rekonstrukce vrátnice
   • rekonstrukce celé střechy
   • rekonstrukce podlahy
   • rekonstrukce původních oken a dveří
  • připojení areálu k zemnímu plynu
  • nákup a instalace topných registrů v délce více než 350 metrů a více než kilometru trubek (fa. Radiana)
  • instalace sálavých topných pásů (fa. Kotrbatý)
  • koupě pozemku za účelem zřízení parkoviště
   • odstranění náletů
   • odkrytí původní dlažby
  • rekonstrukce a stavba nového oplocení objektu
  • vysazení ovocných stromů, psího vína, popínavých růží a tvorba bylinkové zahrádky
  • akce Lití hliníku, pod vedením Filipa Koutoučka
 • V roce 2014…

  • první svatba v továrně
  • vyklizení celého horního podlaží budovy za pomoci svatebčanů
  • natírání všech zábradlí, vymalování celého suterénu, pronajatého ateliéru i dalších částí objektu
  • obnova původních okenních výklenků – vysekávání zazděných pokladů
  • první velká akce pro veřejnost, Den architektury, 1800 návštěvníků
  • dokončení projektu na vytápění objektu
  • dokončení projektu na plynofikaci objektu
 • V roce 2013…

  • koupě objektu továrny
  • objev ukrytého bazénu z pískovcových kvádrů (původní zásobárna vody pro sbor dobrovolných hasičů)
  • objev předčišťovací nádrže, svody dešťové vody do historické pískovcové kanalizace
  • obnovení původního svodu dešťové vody, ústí do potoka u stavebnin pana Labašty
  • zabezpečovací práce v areálu:
   • oprava oken, vstupů, zasklívání
   • renovace, či výměna 10 dvoukřídlých dveří a vrat
   • sanace budovy
  • vyhledávání historických a aktuálních sítí
  • vytvoření první obyvatelné místnosti
   • jediná místnost v suterénu, kde voda nezamrzala
   • napojení na historickou kanalizaci a vodovod
  • budování toalet v suterénu budovy, včetně toalet pro handicapované návštěvníky
  • budování stoupaček, vodovodních i odpadních, až do nejvyšších pater budovy
  • budování nového vodovodu
  • první obyvatelný ateliér k pronájmu – včetně sprchového koutu, WC, bojleru či topení na tuhá paliva
  • obdržení výsledků zaměření zadaného v roce 2012
 • V roce 2012…

  • pronájem objektu továrny
  • výkopové práce
  • počátek vyklízení areálu
  • likvidace zavážky (1500 kubíků zeminy a sutin)
  • zadání zakázky na zaměření aktuálního stavu budovy firmě Riofrio Architects