rod Mastných

Továrna mastných

T. H. & V. Mastný, mechanická tkalcovna Lomnice nad Popelkou

V roce 1805 založil Jan Mastný, měšťan jičínský, ruční tkalcovství na tkaní látek bavlněných v nevelkém rozměru v Lomnici n. P. a rozšířil závod na 400 tkalců. V roce 1830 vedení závodu převzal jeho nejstarší syn, Vincenc Mastný, který závod dále značně rozšířil a v roce 1855 postavil i další továrnu na ruční tkaní bavlněných látek.

Průmyslová revoluce v roce 1858 přicházela i k nám, spolu s mechanickými tkalcovskými stavy, které značně vítězily nad prací ruční. Vincenc Mastný nemohl čekat a začal továrnu postupně měnit na mechanickou tkalcovnu, v roce 1863 už bylo v továrně k vidění více než 400 mechanických stavů.

V časech americké války továrna nevyráběla vůbec, od roku 1865 do roku 1871 pracovala nestejně, některé roky na plné obrátky, nekteré jen částečně.

V roce 1871 převzal továrnu Dr. Antonín Šlechta, švagr Vincence Mastného, který továrnu rozšířil o dalších 150 mechanických stavů a vedl ji až do svého posledního dne, do 2. ledna 1886, kdy zemřel. Po něm ji převzala vdova Barbora Šlechtová, která továrnu měla v rukou do roku 1892.

V roce 1893 se továrna dostala zpět do zakladatelské rodiny Mastných, kdy ji koupili tři nejmladší synové zakladatele Jana Mastného, Theodor, Vojtěch, Hugo a vnuk Jindřich Mastný. Společně rozšířili závod o dalších 300 mechanických stavů a 520 zaměstnanců.

Vojtěch Mastný, společník a zároveň ředitel Živnostenské Banky, umírá v roce 1902 a na jeho místo nastupuje syn JUDr. Vojtěch Mastný.

Zdroj: PREIS, J. ed. Český průmysl textilní slovem i obrazem. Praha, 1909.