Sbírka starých strojů

Cesta časem – přeneste se s námi do konce 19. století a počátku století 20. Stavte se v bývalé Mechanické tkalcovně Mastných v Lomnici na Karlově. Prohlídka továrny je možná každý pátek ve 14.00 (preferujeme předem ohlášené návštěvníky) a také na objednání dle Vašeho přání.

Co v továrně najdete? Samotnou budovu mechanické tkalcovny Vincence Mastného z poloviny 19. století, uvidíte tkalcovské člunky, které se zde vyráběly pro firmu Elitex v druhé polovině 20. století, sbírku motocyklů anglické značky Raleigh z 20. a 30. let 20. století, a především se specializujeme na sbírku starých strojů, které můžete vidět i v pohybu. Každý tento stroj i jeho firma má svůj příběh, se kterým Vás rádi seznámíme.

Poznáte naše špičkové české firmy počátku 20. století, mimo jiné:

Alois Duda, závod elektrotechnický, Královské Vinohrady. Závod byl založen v roce 1895 inženýrem Aloisem Dudou. Postupně byla zavedena výroba různých potřeb elektrotechnických a přístrojů, dynama a elektromotorů. V roce 1908 byl závod přestěhován do nové tovární budovy na Královských Vinohradech u Olšanských hřbitovů a zaměstnával 14 úředníků a 100 dělníků.

Josef Volman (1883 – 1943) založil továrnu na výrobu obráběcích strojů v Čelákovicích a byl úspěšným podnikatelem prvorepublikového Československa. S moderními obráběcími stroji se prosadil nejen v Československu, ale i na světovém strojírenském trhu. Vomanova firma patřila k nejvýznamnějším světovým výrobcům a exportérům obráběcích strojů obchodujících ve více jak 30 zemích světa.

   

Ing. Otakar Podhájský založil firmu roku 1913 v Hostivaři. On, stejně jako Josef Volman zakládají své podniky poté, co nabyli zkušenosti pobytem v USA. Továrna Otakara Podhájského pracovala pouze rok a vypukla první světová válka.

Skladba strojního vybavení svědčila o nesporném smyslu pro technický pokrok a naznačovala záměry specializovat se v budoucnu na obráběcí stroje. Firma se úspěšně rozvíjela a v období mezi válkami představovala jednu z nejmoderněji vybavených a řízeních středních strojíren v Československu.

Po svém založení se firma věnovala především mladému odvětví vzduchotechniky – větracím zařízením a sušárnám. Roku 1924 zavedla výrobu plechového zařízení. K unikátním zakázkám patřila největší mechanická ocelová kartotéka světa té doby, vyrobená r. 1930 pro Ústřední sociální pojišťovnu v Praze- Smíchově, palác v Křížově ulici.

Obráběcí stroje začala firma vyrábět již r. 1917, a to nejprve revolverové soustruhy, závitořezy a závitořezné hlavy (tehdy se říkalo „šroubořezné“), jež se staly úspěšným vývozním artiklem.

Vlastní plechařská výroba vedla firmu i ke konstrukci ohraňovacích lisů a nůžek na plech, byly vyrobeny lisy až do pracovní délky 5 m a tlaku 500 tun.

Pan Ing. Podhájský zemřel roku 1940. Jeho firma byla 28. října 1945 znárodněna, brzy na to včleněna jako jeden ze základních podniků do „TOS – Továrny na obráběcí stroje, národní podnik“

Zdroje:

Jubilejní výstava obvodu obchodní a živnost. komory v Praze r. 1908: úřední skupinový katalog. V Praze: Výbor výstavní, 1908. sv. 3, s. 82

https://www.vilavolman.cz/o-vile

Zdroj informací: Archiv Národního technického muzea, f. 731 Schiezl – Podhájský Jan, Ing., kt. 3