Historie továrny

továrnaHistorie továrny Mastných

 • MECHANICKÁ TKALCOVNA
 • Založená v 50. letech 19. století Vincencem Mastným (1809 – 1873), starostou města Lomnice v letech 1850 – 1863, poslanec Zemského sněmu, člen obecního a okresního zastupitelstva, do r. 1873 ředitel továrny
 • V letech 1873 – 1914 byl ředitelem továrny nevlastní bratr Vincence – Theodor Mastný (1839 – 1914)
 • V letech 1865 – 1886 vlastník továrny MUDr. Antonín Šlechta, rytíř Sedmihorský
 • 1886 – 1892 vlastnila tkalcovnu vdova po MUDr. Šlechtovi Barbora Šlechtová
 • od r. 1893 – T. H. & V. MASTNÝ, MECHANICKÁ TKALCOVNA
 • Tkalcovnu koupili bratři Theodor (1839 – 1914), Vojtěch (1842 – 1902), Hugo (1844 – 1928) a jejich synovec Jindřich Velebín Mastný (1837 – 1917)
 • Po 1 SV – ekonomické potíže, továrnu postupně vlastní dědicové Vojtěcha a Huga (Theodor a Jindřich Velebín zůstali bezdětní)
 • 20, 30. léta 20. století – továrnu řídí syn Huga – Jan Mastný (†1928), zeť Vojtěcha – Vladimír Stuchlík († 1933), továrna končí ve finančních potížích, závazky vůči věřitelům vyřizuje syn Vojtěcha, MUDr. Antonín Mastný
 • od 1937 – TÍRNA LNU
 • Roku 1937 koupily část areálu Zemědělské družstevní podniky horských okresů v Nové Pace – žádají o úpravy tkalcovny ke skladování obilí, krmiv a hnojiv
 • Část areálu si r. 1938 pronajalo od Občanské záložny v Lomnici nad Popelkou firma P. A. Šlechta a syn
 • 1939 od Občanské záložny kupují tovární budovu bratři Halířové
 • (TOVÁRNA 1932 – 1939 BYLA MIMO PROVOZ)
 • 1950 byla nástupnická firma T. H. & V. Mastný vymazána z Obchodního rejstříku
 • LÉTA 20. STOLETÍ – TÍRNA LNU – SOUČÁST PODNIKU TÍRNY, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, NÁRODNÍ PODNIK
 • 1952 – 1954 proběhla dostavba tírny
 • 1959 „ČLUNKÁRNA“ – samostatná součást firmy ELITEX, n. p., přestěhována do bývalé továrny Mastných
 • léta 20. století – restituce – rod Halířů, pan Halíř a Josef Mikule zakládají firmu SPEDAVA
 • 2012 kupuje Pavel Doležal – umělecký kovář z Velkých Popovic, zakládá Spolek pro záchranu bývalé továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou

Provoz v továrně – historický přehled

V roce 1805 v Lomnici nad Popelkou založil faktor Jan Mastný ruční tkalcovství, v té době pro něj pracovalo na 400 domácích tkalců. V roce 1830 své podnikání postoupil synovi Vincenci Mastnému, který v letech 1854 – 1856 vybudoval továrnu na Karlově a roku 1858 zde zavedl mechanické tkalcovské stroje. Přímo v továrních provozech pracovalo na 450 lidí. (V Lomnici v 50. letech 19. století žilo 3 735 obyvatel, ti bydleli ve 483 domech). Mimo vlastní továrnu bylo dále zaměstnáno 1 100 tkalců, kteří pracovali na 400 ručních a 500 regulátorových stavech. Továrna byla v této době největším zaměstnavatelem na Lomnicku.
V roce 1871 přešlo vlastnictví továrny na Vincencova švagra MUDr. Antonína Šlechtu, rytíře Sedmihorského, zakladatele Lázní Sedmihorky. Po jeho smrti a po smrti jeho manželky Barbory v roce 1893 odkoupili od širokého spektra dědiců továrnu tři mladší bratři Vincence Mastného Theodor, Hugo a Vojtěch a jeho syn Jindřich Velebín – od té doby továrna podnikala pod názvem T. H. & V. Mastný – mechanická tkalcovna.

V 70. letech 19. století měla firma ve svých dílnách 550 stavů, kolem roku 1900 bylo v provozu dokonce 850 mechanických stavů. Rod Mastných vlastnil továrnu do roku 1933, kdy továrna zkrachovala. Rodina Mastných patřila k významným mecenášům Lomnicka a činila mnoho pro město i její obyvatele. Vincenc Mastný byl prvním starostou města, poslancem zemského sněmu i jedním ze zakládajících členů Živnostenské banky v Praze.

Továrna se od 30. let do konce 50. let 20. století využívala jako tírna lnu. V roce 1959 se do areálu přesunul samostatný závod firmy Elitex na výrobu tkalcovských člunků, výroba zde probíhala až do 90. let 20. století, kdy v restituci získali továrnu zpět potomci rodu Halířů z Lomnice, kteří továrnu koupili před druhou světovou válkou. V továrně začala působit firma Spedava, od které v roce 2012 areál koupil současný majitel – firma 5D Ateliér, s. r. o. – Dokonalá práce s kovy, v čele s Pavlem Doležalem.

Areál továrny
První tovární budovy představují nejstarší průmyslový objekt v Lomnici nad Popelkou. Tento původní areál vybudoval v letech 1854 – 1855 Franz Richter. Na počátku 20. století tvořily továrnu tyto budovy:
první tkalcovna – dnes zbořená budova, stará strojovna, kotelna, tovární komín, skladiště pro uhlí, šlichtovna a surovárna, druhá tkalcovna – dnes stojící budova čp. 212, kde byl nainstalován parní stroj, přípravné stroje a regulátorové stavy, kůlna, nová strojovna, vodní nádrž, studna s pumpou, obydlí domovníka (vrátnice), budova obývací s tovární kanceláří (dnešní střední škola), konírna s bytem, kolna pro vory. 
K areálu patřil také rybník – dnešní koupaliště a lom, ze kterého Theodor Mastný věnoval kámen na vydláždění okresní silnice vedoucí přes lomnické náměstí. 
V letech 1909 – 1910 si pro sebe nechal postavit vilu čp. 209 (v současnosti školka Lvíček) továrník Jan Mastný.