Historie továrny

továrnaHistorie továrny Mastných

 • MECHANICKÁ TKALCOVNA
 • Založená v 50. letech 19. století Vincencem Mastným (1809 – 1873), starostou města Lomnice v letech 1850 – 1863, poslanec Zemského sněmu, člen obecního a okresního zastupitelstva, do r. 1873 ředitel továrny
 • V letech 1873 – 1914 byl ředitelem továrny nevlastní bratr Vincence – Theodor Mastný (1839 – 1914)
 • V letech 1865 – 1886 vlastník továrny MUDr. Antonín Šlechta, rytíř Sedmihorský
 • 1886 – 1892 vlastnila tkalcovnu vdova po MUDr. Šlechtovi Barbora Šlechtová
 • od r. 1893 – T. H. & V. MASTNÝ, MECHANICKÁ TKALCOVNA
 • Tkalcovnu koupili bratři Theodor (1839 – 1914), Vojtěch (1842 – 1902), Hugo (1844 – 1928) a jejich synovec Jindřich Velebín Mastný (1837 – 1917)
 • Po 1 SV – ekonomické potíže, továrnu postupně vlastní dědicové Vojtěcha a Huga (Theodor a Jindřich Velebín zůstali bezdětní)
 • 20, 30. léta 20. století – továrnu řídí syn Huga – Jan Mastný (†1928), zeť Vojtěcha – Vladimír Stuchlík († 1933), továrna končí ve finančních potížích, závazky vůči věřitelům vyřizuje syn Vojtěcha, MUDr. Antonín Mastný
 • od 1937 – TÍRNA LNU
 • Roku 1937 koupily část areálu Zemědělské družstevní podniky horských okresů v Nové Pace – žádají o úpravy tkalcovny ke skladování obilí, krmiv a hnojiv
 • Část areálu si r. 1938 pronajalo od Občanské záložny v Lomnici nad Popelkou firma P. A. Šlechta a syn
 • 1939 od Občanské záložny kupují tovární budovu bratři Halířové
 • (TOVÁRNA 1932 – 1939 BYLA MIMO PROVOZ)
 • 1950 byla nástupnická firma T. H. & V. Mastný vymazána z Obchodního rejstříku
 • LÉTA 20. STOLETÍ – TÍRNA LNU – SOUČÁST PODNIKU TÍRNY, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, NÁRODNÍ PODNIK
 • 1952 – 1954 proběhla dostavba tírny
 • 1959 „ČLUNKÁRNA“ – samostatná součást firmy ELITEX, n. p., přestěhována do bývalé továrny Mastných
 • léta 20. století – restituce – rod Halířů, pan Halíř a Josef Mikule zakládají firmu SPEDAVA
 • 2012 kupuje Pavel Doležal – umělecký kovář z Velkých Popovic, zakládá Spolek pro záchranu bývalé továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou